Εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων στο Κέντρο «Παιδιά της Άνοιξης»

Την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Περισσότερα

Aναβάθμιση – Aναθεώρηση

Η εταιρία έχει ολοκληρώσει την διαδικασία αναβάθμισης - αναθεώρησης στην 2η τάξη του Μητρώου Εμπειρίας Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ( Μ.Ε.Ε.Π. ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων .

Περισσότερα